Preparaty konopii (THC)

   

 

Z niektórych odmian konopi (Cannabis sativa L. – konopie indyjskie) otrzymuje się produkty zawierające substancje psychoaktywne. Najważniejsze z nich to marihuana i haszysz. Są to najbardziej rozpowszechnione, a tym samym najczęściej używane narkotyki w Polsce i na świecie.

W niektórych krajach preparaty konopi są legalizowane i dopuszczane do oficjalnego obrotu. Przykładem jest ustawodawstwo holenderskie. Powodem łagodnego podejścia do tych środków jest przekonanie o relatywnie niskich szkodach zdrowotnych i społecznych związanych z ich używaniem.

SUBSTANCJA AKTYWNA
Tetrahydrokanabinol (THC), którego stężenie decyduje o narkotycznej sile preparatów konopi.

ZASTOSOWANIE MEDYCZNE
Współcześnie potwierdzono przede wszystkim działanie THC powodujące obniżenie ciśnienie śródgałkowe, działanie przeciwwymiotne i przeciw-drgawkowe. W niektórych krajach marihuana jest przepisywana osobom terminalnie chorym.

DZIAŁANIE
W zależności od warunków konopie mogą działać jako środek pobudzający, uspokajający, znieczulający lub lekko halucynogenny. Lecz, mimo nadawania preparatom konopi właściwości halucynogennych, symptomy używania bardziej zbliżone są do obserwowanych po alkoholu niż po halucynogenach.

Długość działania: 1–3 godzin

FORMY WYSTĘPOWANIA
* Marihuana – susz z liści konopii (0,5–5% THC)
* Haszysz – żywica krzewu konopii (2–19% THC)
* Olej haszyszowy – żywica konopii rozpuszczana np. eterem (10–30% THC)

W wyniku prowadzenia genetycznych modyfikacji opracowano nowe odmiany konopi. Preparowana z nich marihuana (tzw. skun) może zawierać nawet do 15% THC

SPOSOBY PRZYJMOWANIA
* Najczęściej stosowaną formą przyjmowania preparatów konopi jest ich palenie (“skręty”, fifki, fajki, itp.).

WŁAŚCIWOŚCI UZALEŻNIAJĄCE

Uzależnienie psychiczne
* Może występować po pewnym czasie używania

Uzależnienie fizyczne
* Nie występuje

Tolerancja odwrotna
* Oznacza to, że przy systematycznym przyjmowaniu THC dochodzi do nadwrażliwości na ten związek.

ZEWNĘTRZNE OZNAKI UŻYCIA
* gadatliwość i wesołkowatość
* zaburzenie orientacji przestrzennej
* ogólne podniecenie i nadczynność psychoruchowa
* zaczerwienienie białek oczu

NIEBEZPIECZEŃSTWA
* Zespół amotywacyjny – stan związany z regularnym i długotrwałym przyjmowaniem konopi charakteryzujący się zmniejszoną energią, zmniejszoną dążnością do osiągnięć, apatią, skróconym czasem skupienia uwagi, nieadekwatną oceną sytuacji, a przede wszystkim z upośledzoną zdolnością do komunikowania się z innymi.
* Eskalacja używania innych (nielegalnych) środków odurzających, co może mieć także związek z otwarciem dostępu do innych, bardziej wyniszczających narkotyków (np. w ramach “oferty” dealera sprzedającego marihuanę).
* U niektórych osób może dojść po dłuższym czasie systematycznego używania THC do indukcji schorzeń psychiatrycznych.
* Podczas palenia preparatów konopi jego aktywne składniki docierają łatwo i szybko przez drogi ddechowe do krwiobiegu, a następnie z krwią do mózgu. Dym działa szkodliwie na cały układ oddechowy.
* W wyniku nadużywania konopi moe dojść do osłabienia zolności przyswajania nowych informacji. Osłabienie pamięci związane z przyjmowaniem narkotyku, z całą pewnością odbije się negatywnie na wynikach w nauce .

Przedawkowanie śmiertelne THC jest praktycznie niemożliwe

ODCZUCIA SUBIEKTYWNE
O ich rodzaju decyduje w dużym stopniu osobowość przyjmującego środek, jak również atmosfera, w której dochodzi do odurzenia.

“POZYTYWNE”
* obniżenie się progu percepcji (szczególnie słuchowej) – wzrost wrażliwości zmysłów
* odprężenie i poczucie spokoju
* zmiana poczucia mijającego czasu: jest on określany jako rozciągnięty i mijający wolniej
* zwiększenie odczucia przyjemności seksualnych
* optymizm i podniesoina samoocena
* poczucie absurdu

“NEGATYWNE”
* skłonność do ulegania sugestiom
* zagubienie
* nieracjonalne myśli
* zwiększone napięcie
* pogrszenie pamięci
* przyspieszone tętno
* zawroty głowy
* niepokój i napięcie
* apatia
* lęki i urojenia
* niemożność skupienia uwagi na wielu rzeczach jednocześnie

NAZWY SLANGOWE
trawa, grass, ganja, hasz, skun, zioło