Party projekt

Party Projekt z Toba na imprezie
 
Party projekt „Alternative dance” Szczecin
cel programu:
Ograniczanie szkód zdrowotnych i społecznych związanych z zażywaniem narkotyków oraz kształtowanie postaw sprzyjających bezpiecznej zabawie wśród uczestników imprez muzycznych – okazjonalnych użytkowników narkotyków.

 

rodzaj działań:
Działania środowiskowe w postaci dyżurów partyworkerskich w szczecińskich klubach podczas trwania dużych imprez muzycznych oraz podczas imprez plenerowych.

Partyworkerzy w trakcie trwania imprez, patrolują je, udzielając pomocy osobom w złej kondycji psychofizycznej.Dyżurują przy stoliku (najchętniej w chilloutach), gdzie najczęściej przychodzą osoby, które źle się czują, bądź chcą odpocząć.

Udzielają informacji o zagrożeniach związanych z zażywaniem narkotyków oraz możliwościach uzyskania pomocy poprzez rozdawnictwo ulotek i rozmowy.

Udzielają informacji na temat bezpiecznych zachowań seksualnych oraz na temat HIV/AIDS poprzez rozdawnictwo ulotek i rozmowy.

Rozdają wodę do picia, prezerwatywy, stopery do uszu w czasie imprez.

Przeprowadzają ankiety badawcze wśród uczestników imprez.

Rozpowszechniają hasła promujące bezpieczną zabawę na różnych nośnikach (koszulki, naklejki, ulotki, plakaty)

 

program skierowany do:
Wszystkich osób, które czynnie uczestniczą w zabawie na imprezach muzycznych

Okazjonalnych użytkowników narkotyków (zwłaszcza syntetycznych)

Właścicieli klubów, promotorów i wszystkich uczestniczących w organizacji imprezy muzycznej.

 

PROGRAM finansowany jest przez

Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii,

Urząd Miasta Szczecina

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.

 

Dyżury partyworkerów  w październiku 2015r.

 

2.10

Pinokio

3.10

City Hall
9.10
 Pakamera
10.10
Brodway
16.10
 Hormon
17.10
 Elefunk
21.10
ZUT Wydział Elektryczny 10.00-12.00
 23.10 Pinokio
24.10
 City Hall
31.10
 Pakamera