Dyżur partyworkerski (Grzepnica, 21-22 lipca 2007)