Strona główna

 

 

 Poradnia MONAR w czynna jest w godzinach: 

 • poniedziałki: 10.00 - 20.00
 • wtorki: 10.00 - 17.00
 • środy: 10.00 - 17.00
 • czwartki:  10.00 - 20.00
 • piątki: 10.00 - 17.00

Proponujemy:
 • terapię indywidualną
 • poradnictwo
 • poradnictwo telefoniczne w godzinach pracy poradni
 • interwencję kryzysową
 • wczesną interwencję terapeutyczną
 • pracę z rodziną
 • konsultacje i pomoc psychologiczną
 • grupę zapobiegania nawrotom
  poniedziałki:19.00-21.00
  (zapisy u terapeuty)
 • grupę wsparcia dla rodziców i dla bliskich
  czwartki: 17.30-20.00
  (grupa otwarta)
 • Na wizyty do terapeutów prosimy umawiać się telefonicznie lub osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-17.00.

KOMU POMAGAMY?
Osobom z problemem narkotykowym:
 • uzależnionym,
 • eksperymentującym,
 • po przebytym leczeniu w placówkach stacjonarnych,
 • po pobycie w zakładach karnych,
oraz rodzinom i bliskim osób używających narkotyków.

Osoby niepełnoletnie prosimy o umawianie się na pierwszą wizytę wraz z rodzicami lub opiekunem.
Zapewniamy tajemnicę spotkań. Nie pobieramy żadnych opłat, jesteśmy organizacją pozarządową finansowaną ze środków publicznych.